тел. 02/ 952-0003

Орална хирургия

  • Екстракции (изваждане за зъби)
  • Инцизии (срязване за абцеси)
  • Френулотомии (Консултация със специалист хирург)
  • Имплантология (Консултация със специалист хирург)
Този сайт не поддържа браузър Internet Explorer 6 поради причини със сигурността. Моля използвайте версия 7 или по-висока.